Skip to main content

Foredrag om Rus av Morten Oterholt

“" Anbefaler på det sterkeste et foredrag med Morten. På en sterk og innlevende måte formidler han hvordan rus er ødeleggende både fysisk og psykisk. Følelsene som blir satt i sving etter å ha hørt historen er til de grader tankevekkendeDette foredraget er spesielt godt egnet for pårørende, ledere, kollegaer eller familie”

Emma HålandTysvær Ungdomsråd

Mortens foredrag om rus har blitt tatt veldig godt i mot av både ansatte, omsorgspersoner og ikke minst av ungdom. Flere har tatt kontakt i etterkant og fått god oppfølging av rette instanser etter å ha sett et foredrag. Å høre fortellinger de kjenner seg igjen i, fortalt på en ærlig måte av noen som forstår hvordan de har det kan være øyeåpnende for både de og foresatte.

Foredag: Min Historie

Vårt mest populære foredrag; Morten Oterholt deler sin livshistore. En ærlig fortelling helt fra han ble tvunget til å bli voksen tidlig, og frem til i dag. Oppveksten, møter med ulike institusjoner og etater. Hvordan helsevesenet hadde uheldig innvirkning på livsveien hans, og til slutt hvilken måte han klarte å snu livet sitt til det bedre. Dette er et dypdykk i møter med barnevern, lærere, voksne og kriminelle miljø. En lærerik historie for alle som jobber med barn og unge. Lærere, barnevern, Psykiatri eller private aktører.

Book Nå

Foredrag: Veien Ut

Morten forteller hvordan han klarte å komme seg ut av rusavhengigheten med trening og naturopplevelser. Hans teknikker og fortellerevne gjør at holdninger smitter over på publikum. Dette er et enormt inspirerende innlegg for rusavhengige, pårørende eller mennesker som arbeider i rusomsorgen.

Book Nå

Morten forteller hvordan han klarte å komme seg ut av rusavhengigheten med trening og naturopplevelser. Hans teknikker og fortellerevne gjør at holdninger smitter over på publikum. Dette er et enormt inspirerende innlegg for rusavhengige, pårørende eller mennesker som arbeider i rusomsorgen.

Book Nå

Foredag: Rusens Pårørende

Morten besøker sin søsters grav

Morten forteller hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Han mistet si søster i ung alder, og har førstehåndskjennskap til situasjonen.
Dette foredraget er spesielt godt egnet for pårørende, ledere, kollegaer eller familie

Book nå